Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Ενεργοποίηση Viber μέσα στο δίκτυο του γραφείου σας (LAN)


Για να μπορέσει το Viber να δουλέψει μέσα στο δίκτυο, θα πρέπει ο διαχειριστής (administrator) του δικτύου σας να επιτρέψει είσοδο/έξοδο (in/out) τις ακόλουθες θύρες (ports):


TCP: 5242 and 4244
UDP: 5243 and 9785

Τα ports αυτά πρέπει να επιτραπούν τουλάχιστον στο WAN interface (also on LAN πιθανόν)

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

BackSpace στο Linux Firefox


πηγή: http://lifehacker.com/269945/set-backspaces-firefox-behavior

Ανοίξτε το firefox browser και στο URL address γράψτε: about:configΒρεστε το:
 or
"browser.backspace_action"

Βάλτε το είτε σε τιμή 0 ή 1

0 - Πατώντας το backspace button θα σε πάρει στη προηγούμενη ιστοσελίδα που είσουν

1 - Πατώντας το backspace button θα σε πάρει μια σελίδα (οθόνη) πιο πάνω στην τρέχουσα σελίδα που βρίσκεσαι ενώ πατώντας [Shift]+[Backspace] θα σε πάρει μια οθόνη κάτω.