Τετάρτη 19 Αυγούστου 2009

Στολίδια: Από Χριστούγεννα σε Χριστούγεννα και από εκλογές σε εκλογές


Βλέπουμε σε μεγάλες υπεραγορές αλλά και σε Δήμους την συνήθεια να μήν αφαιρούν τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια αλλά απλά να τα ... ξαναφωτίζουν όταν έρθουν ξανά τα Χριστούγεννα κάθε χρόνο. Αν το δούμε από την θετική άποψη θα λέγαμε ότι έχουν οικονομία εργατικών, δεν ... ξοδεύονται σε καινούργια στολίδια κλπ. (την κακή και ... προφανή άποψη δεν την λέμε αλλά την αφήνουμε στην κρίση σας.

Κάτι παρόμοιο έχουμε δεί σήμερα και σε ιστοσελίδα γνωστού πολιτικού, υποψήφιου για την προεδρία της δημοκρατίας - δεν λέμε ποιος είναι αλλά αν θελήσετε να ψάξετε θα το βρείτε εύκολα μιας και δεν ήταν πολλοί. Βλέπετε στην ιστοσελίδα αυτή φαίνεται να ... έχει σπάσει το ρολόι με τις εκλογές και έχει μείνει εκέι .... περιμένοντας τις επόμενες εκλογές για να ξαναξυπνήσει! Η εν λόγω εικόνα πάρθηκε σήμερα από την ιστοσελίδα του.

Το σχόλιο μου δεν έχει κακή προαίρεση αλλά προτροπή για ανανέωση - είναι κρίμα να μένει νεκρή αυτή η σελίδα - σε άλλη περίπτωση καλύτερα ας την αποσύρουν....

Τρίτη 4 Αυγούστου 2009

Πρόβλημα USB στο Virtualbox & ubuntu 9.04

Περί του θέματος ψάξτε για περισσότερες πληροφορίες στο Virtualbox

Το πρόβλημα παρουσιάζεται (συνήθως) στην χρήση των USB συσκευών στο virtual machine που δουλεύετε. Για την επίλυση του κάντε τα ακόλουθα.

1) # sudo gedit /etc/fstab
at the end of the file add this line:
none /proc/bus/usb usbfs devgid=46,devmode=664 0 0
(46 is the standard ID group for plugdev in ubuntu 9.04)

2) save the file
3) # sudo mount -a

Ελέγξτε επίσης αν το username σας ανήκει στο group 'VboxUsers'. Αν όχι τότε πρέπει να το προσθέσετε (να ανήκετε στο group) και να κάνετε log out αν όχι restart.

Σχετικό source: USB problem Virtualbox 2.2.2 & ubuntu 9.04